Your browser does not support JavaScript!
【重要】應屆畢業生辦理離校手續之流程(請務必詳讀)
畢業生離校手續流程:校友登錄--系辦公室--圖書館--註冊組
 
1. 校友資訊系統:
 
 
   請先更新個人近況資料,再填應屆畢業生問卷。
 
2. 系上問卷:系網頁→問卷調查→應屆畢業生問卷→
      大學部:

      中華大學資訊工程學系大學部畢業生概況調查問卷

      碩士班:

      碩專班:
 
凡完成上述問卷填寫者,助理將會在離校手續單上蓋章,即可至圖書館與註冊組完成離校程序。
※記得要帶學生證
瀏覽數